Các quy định liên quan

VI

Xe điện

Việc đeo mũ bảo hiểm là bắt buộc!

Vì sự an toàn, xin hãy nhất định đeo mũ bảo hiểm.

Mỗi xe chỉ một người!

2 người trở lên đi xe là vi phạm Luật giao thông đường bộ và rất nguy hiểm.

Vui lòng giữ tín hiệu!

Vui lòng tuân thủ tín hiệu giao thông và an toàn khi lên xe theo Luật giao thông đường bộ.

Không nên lái xe khi đã uống rượu!

Lái xe khi say rượu có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vui lòng sử dụng làn đường dành cho xe đạp

Vui lòng lên xe ở lề đường bên phải của đường xe đạp hoặc đường phố.

Xe đạp điện

Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đội mũ bảo hiểm

Vì an toàn, vui lòng đeo mũ bảo hiểm.

Mỗi xe chỉ một người thôi!

Việc hai người trở lên cùng điều khiển là rất nguy hiểm và có thể sẽ không được bảo hiểm chi trả nếu xảy ra tai nạn.

Vui lòng giữ nguyên tín hiệu!

Vui lòng tuân theo luật lệ giao thông đường bộ và an toàn khi lên xe.

Lái xe khi đã uống rượu là không thể chấp nhận được!

Lái xe khi đã uống rượu có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vui lòng sử dụng làn đường dành cho xe đạp

Vui lòng lên xe đạp hoặc đi xe ở phía bên phải đường hoặc lề đường.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của bạn!