Hướng dẫn bản đồ

VI

Sử dụng bản đồ

Hãy tìm điểm đến trên bản đồ và kiểm tra thông tin trả lại

Khi bạn nhấn vào điểm đến, bạn có thể xem thông tin về nơi đó như là cấm đậu xe, chi phí trả xe, giới hạn tốc độ, v.v.

Bạn có thể kiểm tra từ phiên bản 2.45 trở lên.

Khu vực dịch vụ

Vui lòng trả thiết bị đã sử dụng ở khu vực sáng trên bản đồ

Vui lòng trả lại không phải ở khu vực kéo xe, và không gây cản trở cho người đi bộ.

Đây là khu vực dịch vụ

Khu vực hạn chế trả lại

Trả lại có thể phát sinh thêm chi phí

Trong khu vực màu xám, bạn có thể trả lại sản phẩm nhưng sẽ phải trả thêm phí. Càng xa khỏi khu vực sáng, phí trả lại càng tăng.

Nhấn vào bản đồ để kiểm tra chi phí trả lại chính xác.

Xảy ra phụ phí trả xe

Khu vực cấm đậu xe

Tôi không thể trả lại sản phẩm

Khu vực màu đỏ là khu vực cấm đậu xe, bạn không thể trả xe ở đây. Vui lòng di chuyển tới nơi có ánh sáng để trả xe.

Đây là khu vực cấm đỗ xe

Khu vực cấm đi lại, giới hạn tốc độ

Thiết bị đã bị dừng hoặc chậm lại.

Khu vực màu vàng là nơi thiết bị sẽ tự động dừng lại hoặc chạy chậm theo yêu cầu của cơ quan liên quan, vui lòng lưu ý. Nếu thiết bị dừng hoạt động tại khu vực này, hãy kéo thiết bị đến nơi sáng sủa hơn.

Đây là khu vực cấm đi xe

Đây là vùng giới hạn tốc độ

Khi bạn trả lại xe vào khu vực cấm đi lại, bạn có thể nhận được hình phạt từ các cơ quan liên quan.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của bạn!