ข้อปฏิบัติ

TH

อี-สกู๊ตเตอร์(e-scooter)

สวมใส่หมวกกันน็อค

อย่าลืมสวมหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัยของท่าน

หนึ่งคนขับต่อสกู๊ตเตอร์หนึ่งคันเท่านั้น

ไม่อนุญาตให้ขี่เกิน 2 คน​

ปฏิบัติตามไฟจราจร

ปฏิบัติตามไฟจราจรและขับขี่อย่างปลอดภัย

เมาไม่ขับ

เมาแล้วขับนำไปสู่อุบัติเหตุ

กรุณาใช้ทางจักรยาน

กรุณาใช้ทางจักรยานหรือชิดขอบทางด้านขวา

อี-ไบค์(e-bike)

แนะนำให้สวมหมวกกันน็อก

กรุณาสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัย

จักรยานไฟฟ้า 1 คัน สำหรับ 1 คน

การขับขี่ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมีความอันตรายมาก
และการประกันอุบัติเหตุจะถูกปฏิเสธ

ปฏิบัติตามไฟจราจร

ปฏิบัติตามไฟจราจรและขับขี่อย่างปลอดภัย

เมาไม่ขับ

เมาแล้วขับนำไปสู่อุบัติเหตุ

กรุณาใช้ทางจักรยาน

กรุณาใช้ทางจักรยานหรือชิดขอบทางด้านขวา

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ!