Hội viên GCOO

VI

Hướng dẫn lợi ích theo từng cấp bậc

Nâng cấp hạng của bạn với EcoPoints và
nhận ưu đãi giảm giá hàng ngày

WHITE

WHITE

Thành viên mới

Người dùng mới của GCOO

SILVER

SILVER

Cung cấp phiếu giảm giá 5% mọi lúc

Đạt được 30 điểm EcoPoint trong mùa giải

GOLD

GOLD

Cung cấp phiếu giảm giá 10% mọi lúc

Đạt được 300 điểm EcoPoint trong mùa giải

VIP

VIP

Cung cấp phiếu giảm giá 15% mọi lúc

Đạt được 600 điểm Ecopoint trong mùa giải

VVIP

VVIP

Cung cấp phiếu giảm giá 20% mọi lúc

Đạt 900 điểm EcoPoint trong mùa giải

Thời gian duy trì cấp độ

Mức độ bạn đạt được mùa này sẽ được giữ nguyên cho đến mùa sau. Một mùa kéo dài từ tháng 1 đến tháng 6 và từ tháng 7 đến tháng 12 hàng năm.

Ví dụ về đạt và duy trì cấp độ

GCOO là gì?

Ecopoint là gì?

Đây là điểm được quy đổi từ những đóng góp của bạn cho môi trường thông qua việc sử dụng GCOO.

Điểm Eco được tính dựa trên quãng đường đi, thời gian và sẽ được đặt lại vào 0 giờ ngày 1 tháng 1, 0 giờ ngày 1 tháng 7 hàng năm.

Chúng tôi coi trọng ý kiến của bạn!