ข้อปฏิบัติ

TH

วิธีใช้

วิธีการใช้บริการล็อกชั่วคราว

ข้อสังเกต

ใช้งานการล็อกชั่วคราวได้ในเขตบริการ และพื้นที่บริเวณคืนรถ แต่ไม่สามารถใช้ได้ในเขตห้ามจอด

ค่าธรรมเนียมต่อนาทีจะถูกเรียกเก็บในระหว่างทำการล็อกชั่วคราว

การล็อคชั่วคราวสามารถใช้ได้จากเวอร์ชัน 2.109 ของแอป GCOO

Sau khi bị khóa tạm thời và 60 phút trôi qua, phí sử dụng đến thời điểm đó sẽ được thanh toán và sản phẩm sẽ được xử lý trả lại.

การทำงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ!